Razvoj i funkcionisanje Interneta i World Wide Web...

Internet je svetska mreža računarskih mreža. To je zapravo sistem za jednostavno komuniciranje sa tekstovima, slikama, zvukovima itd., baziran na TCP/IP protokolu. Prvi njegovi znaci se pojavljuju 1969. godine pojavom ARPANET-a. Svi korisnici interneta mogu da uživaju u mogućnostima koje im on nude, kao što su e-mail (elektronska pošta), prenošenje dokumenata, pretraživanje, trgovina putem interneta, […]

Read More