CMS – Content Management System (sistem za upravljanje sadržajem)

Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) je sistem koji se koristi za dinamičko upravljanje sadržajem web sajta. CMS se sastoji od dva elementa: aplikacija za upravljanje sadržajem (CMA – content management application) i aplikacije za primenu isporuke sadržaj (CDA – content delivery application).

CMA element omogućava menadžeru sadržaja ili autoru, koji možda ne zna Hipertekt Markup Language (HTML), da utiče na stvaranje, modifikovanje i uklanjanje sadržaja sa web lokacije bez neke velike stručnosti. CDA elemenat koristi i sastavlja te informacije za ažuriranje na web lokaciji.

Osnovne osobine CMS-a su:

 • korisnički interfejs za prikaz sadržaja,
 • web interfejs za administraciju (kod web CMS-a je moguća izmena sadržaja direktno iz browser-a),
 • odvojenost sadržaja i interfejsa,
 • sadržaj je uglavnom čuvan u bazi podataka,
 • interfejs se čuva u posebnim fajlovima.

Neki od najkorisnijih CMS-a su:

Joomla

Joomla je sistem za uređivanje sadržaja koji Vam omogćava uređivanje web sajta. Mnogi aspekti kao što su jednostavnost upotrebe i mogućnost nadogradnje i menjanja sadržaja sajta, čine da je Joomla jedan od najpopularnijih softvera u ovoj oblasti. Neke od prednosti ovog softvera su:

 • laka instalacija,
 • mogućnost jednostavnog održavanja web sajta,
 • odlična bezbednost i stabilnost,
 • sjajne besplatne i komercijalne ekstenzije,
 • veliki broj šablona kojima lako i jednostavno možete promeniti izgled svog web sajta.

WordPress

WordPress je sistema za upravljanje sadžajem i aplikacija koja se često koristi za objavljivanje bloga. Zasnovan je na programskom jeziku PHP i MySQL bazi podataka. Wordpres ima veliki brojem šablona, mogućnost lake i napredne nadogradnje i trenutno je jedan od najpopularnijih sistem za uređivanje sadržaja na Internetu, koristi se na skoro 60 miliona web sajtova. Kada je reč o jezičkoj podršci WordPress je dostupan na velikom broju jezika među kojima postoji i srpski – zvaničan sajt na srpskom jeziku je na web adresi sr.wordpress.org.

Drupal

Drupal je open source CMS rešenje o čijem razvoju učestvuje preko 630.000 korisnika. Open Source model znači i da kontinuiran razvoj obezbeđuje najnovnije tehnologije kao i jednostavnost u koriščenju. Drupal je poznat po pedantno programiranom kodu i dizajnu sistema. Struktura dizajna Drupal-a omogućava Drupal programerima da pišu kod koji koristi resurse sistema sa pažnjom i na pametan način. To znači da problemi sa brzinom obrade verovatno neće predstavljati smetnju u svakodnevnom radu.

Ovde je ukratko rečeno nešto više za neke od najkorisnijih sistema za upravljanje sadržajem, a spomenućemo da pored njih postoje i:

 • ExpressionEngine,
 • TextPattern,
 • Radiant CMS,
 • Cushy CMS,
 • SilverStripe,
 • Alfresco,
 • TYPOlight…

*Po nekim poslednjim informacijama WordPress se koristi u preko 22% svih sajtova.

Moj predlog i savet kada je u pitanju izrada sajtova je CMS koji i ja koristim na svom sajtu a to je WordPress. Razlozi za to su brojni.