+381 64 4730774

Price listHosting

Domen

CMS (samostalno ažuriranje)

Broj strana

Izrada foto galerije

Izrada foto slajdera

Kontakt forma

Unos lokacije (Google maps)

Veza sa društvenim mrežama

Optimizacija sajta

Blog

Drugi zahtevi

Internet prodavnica

ROK IZRADE

BASIC PACKAGE

€ 199

Hosting:

500 MB

Domain:

.com

Content management system

Number of pages:

 5 

Photo gallery

Photo slider

Contact form

Google map

Connecting to social networks

Optimization:

basic

DEADLINE - 5 DAYS

PROMO

MIDDLE PACKAGE

€ 299

Hosting:

1GB

Domain:

.com and other

Content management system


Number of pages:

10

Photo gallery

Photo slider

Contact form

Google map

Connecting to social networks

Optimization:

basic

DEADLINE - 7 DAYS

BESTSELLING

ADVANCED PACKAGE

€ 399

Hosting:

2 GB

Domain:

.com and other

Content management system

Number of pages:

30

Photo gallery

Photo slider

Contact form

Google map

Connecting to social networks

Optimization:

advance

Blog

DEADLINE - 10 DAYS

PRO PACKAGE

€ 799+

Hosting:

4-8 GB

Domain:

reguest

Content management system

Number of pages:

request

Photo gallery

Photo slider

Contact form

Google map

Connecting to social networks

Optimization:

request

Blog

Web shop

Other requirements

DEADLIN - 10-30 DAYS