Prva elektronska poruka iz 1969. godine putem ARPANETA bila je na današnji dan. Šta je pisalo?

Internet sve više uzima maha, danas se pošalje i primi veliki broj internet poruka, a zanimljivo je da je prva poslata pre tačno 46 godina (29.10.1969. u 22:30). Obavljena je putem ARPANET-a, koji je preteča današnjeg interneta, a poruku je poslao student UCLA-e univerziteta Stanfordskom institutu za istraživanje.

Naime, pokušaj je bio da se pošalje reč “login“, medjutim zbog problema koje su nastali prilikom unosa poslata su samo početna dva slova, ali nakon nekih sat vremena mreža je bila popravljena i reč je poslata u celosti. U to vreme, bio je to podvig velikih razmera.

prva internet poruka

Šta je ARPANET?

ARPANET (Advanced  Resercher Project Agency) je razvijen od strane američke vlade sa ciljem da se razvije oblast komunikacije i napravi veza američkim vojnim bazama.

Prva veza uspostavljena je izmedju 4 IMP (Interface Message Processor) računara : UCLA, Stanfordski institut za istraživanje, Santa Barbara  univerzitet i univerzitet Juta. Komunikacija je bila bit seriskom  vezom putem modema, dok je brzina iznosila 50 kbita/sekund.

interface message processor

Prvi put se u Evropi pojavio 1973. godine u Norveškoj i Britaniji.

Kada se uvidelo koliko zapravo ovaj projekat može da bude isplativ počelo je da se ulaže u njega, a plod tog ulaganja je današnji internet.