Razvoj i funkcionisanje Interneta i World Wide Web (WWW) servisa

Internet je svetska mreža računarskih mreža. To je zapravo sistem za jednostavno komuniciranje sa tekstovima, slikama, zvukovima itd., baziran na TCP/IP protokolu. Prvi njegovi znaci se pojavljuju 1969. godine pojavom ARPANET-a. Svi korisnici interneta mogu da uživaju u mogućnostima koje im on nude, kao što su e-mail (elektronska pošta), prenošenje dokumenata, pretraživanje, trgovina putem interneta, gledanje videa, slušanje muzike itd.

Nekoliko zanimljivih podata koje opisuju rast i razvoj interneta su:

 • Broj Internet hostova koji imaju ime domena od 1999. godine pa u narednih 10-ak godina je veći deset puta,
 • broj Internet stranica od 1999. godine nakon deset godina se desetostruko uvećao,
 • broj korisnika Interneta koji je 1999. godine bio oko 250 miliona, posle deset godina je brojao 2 milijarde, a ta cifra predstavlja 30% posto od ukupnog broja ljudi na svetu.
 • Krajem 2014. broj korisnika Interneta je oko 3 milijarde

Od pronalaska korisničkog grafičkog interfejsa za WWW 1993. godine Internetu je bilo potrebno jako malo vremena da krene da uzima ogromno učešće kod korisnika. Kažem jako malo, jer smatram da za ono što je internetu trebalo 6 godina, televiziji je trebalo oko 15 godina, a radiju oko 35 godina, tako da možemo slobodno reci da je to najveći izum u sferi komunikacije od izuma telefona. Jednostavno danas na internetu možete naći sve što Vas zanima, a to na slikovit način opisuje i rečenica koja je nastala od najmladjih korisnika – “Ko nema u vugla, ima u Google-a”.

Uticaj interneta se sve više širi na mobilne uredjaje, pa je na kraju 2014. godine bilo preko 2,3 milijarde korisnika, ako to uporedimo sa brojem korisnika mobilnog interneta pre 8 godina kojih je bilo 3,5% to je ogroman rast. Najveći rast u korišćenju Interenta putem telefona je u Evropi, zatim u Južnoj i Severnoj Americi, a možemo očekivati i još veći rast. Iz tog razloga ukoliko ikada budete imali susreta sa izradom sajta trudite se da on bude vidljiv na svim uredjajima podjednako jasno i pregledno – responsive web design.

Zanimljiv može biti i podatak da najviše preplaćenih korisnika interneta dolazi sa Azijskog kontinenta, pa potom sa Evropskog, dok je broj Afričkih pretplatnika svega 0,5%.

Funkcionisanje WWW (World Wide Web)

World Wide Web je jednostavno skup dokumenta u elektronskom obliku, oni se nalaze na serverima, a formatiran je u HTML (Hypertext Markup Language) jeziku, i on može da ostvati konekciju sa drugim dokumentima i fajlovima.

HyperText i HyperMedia

HyperText (Hipertekst) je tekst koji sadrži veze prema drugim tekstovima i ne mora biti linearan.

HyperMedia je hipertekst koji ne mora biti običan tekst, tj. može da sadrži video, grafiku i zvuk.

Dva osnovna principa hipermedijskih dokumenata:

 • svaka strana ima jedinstvenu adresu ( kada je u pitanju WWW to je URL – Uniform Resource Locator),
 • korisnik prelazi na drugu stranicu putem link-a, a taj link predstavlja vezu.

Zapravo, Web je globalni grafički Hipertekst informacioni sistem koji se obavlja na Internetu. To je samo jedan deo Interneta, koji je sastavljen od različitih servera.

Kako bi se došlo do željenih dokumenata potrebni su Web browser-i , a neki od najpoznatijih su Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox itd.

Jezici za opis dokumenata na webu

HTML (Hypertext Markup Language) – je zapravo jezik koji omogućava skup tagova koji se koriste za formatiranje. Ako vas zanima nešto više o ovoj temi pisao sam HTML i CSS tutorijal za početnike.

XML (Extensible Markup Language) koji koristi sličnu formu kao HTML, ali nema unapred izdefinisane oznake.

Serveri i klijenti

Klijent na svom računaru slanjem HTTP zahteva dobija pristup stranici od strane Web servera na kome su te stranice skladištene. Kada kažem klijent mislim na svaki uredjaj koji ima dostupnost internetu i može da postavi HTTP zahtev i otvara HTML dokumente.

Dakle, ukoliko želimo da posedujemo neke stranice na internetu potreban nam je prostor na web serveru, a do tog prostora možemo doći zakupom hostinga,a korisnici do tih stranica dolaze slanjem HTTP zahteva.

Koje mogućnosti pružaju Internet i Web?

Neke od osnovnih mogućnosti interneta i web-a su:

 • E-mail (elektronska pošta) – je sistem za primanje i slanje poruka. Ovaj vid komunikacije internet korisnicima nudi niz mogućnosti da pored teksta mogu da šalju slike, video snimke, dokumente u raznim fajlovima putem opcije attachments itd.
 • Pretraživači – ovde je sve jasno. Kada upišemo neku ključnu reč, pretraživači izbacuju rezultate te pretrage i vode nas ka sadržaju koji nam je potreban. Danas, jedan od jako traženih poslova je SEO optimizator sajta koji svojim tehnikama i veštinama koje poseduje sajt dovodi do visokih rezultata u pretrazi za odredjene ključne reči.
 • Chat i forumi – omogućavaju komunikaciju većem broju korisnika u realnom vremenu.
 • Cookies (kolačići) su mali tekstualni fajlovi koji se pamte u računaru korisnika i oni sadrže neke osnovne podatke o korisniku i njegovom računaru, radi identifikacije pri sledećem ulasku.
 • Streaming Media (multimedija u realnom vremenu) – recimo, ako nam neko pošalje neki veliki fajl kao npr. neku muziku ili video materijal mi to možemo gledati ili slušati u realnom vremenu.
 • Web robots (intaligentni agenti) – ovo su programi koji prikuljaju ili/i filtriraju informacije o nekoj oblasti, a nakon toga daju rezultate rangirane na više načina. Web robots mogu biti: search bot, web monitoring bot, shopping bot, news bot, chatterbot.